Toprak Fiziksel Analizler

Laboratuvarımızda Kapsam 5 Toprak Fiziksel analizleri yapılmaktadır.

Güncel Analiz Listesi
GÜNCEL ANALİZ LİSTESİ

Laboratuarımızda yapılan analizlerin güncel listesi ve fiyat bilgisi, analiz süreleri için Güncel Analiz Listemizi inceleyiniz.

Hatırlatma:Güncel Analiz listesinde verilen süreler deney süreleridir. Numunelerinizin deneye alınma zamanları laboratuarımızın iş yoğunluğuna bağlı olarak değişeceği için bu süreler rapor teslim tarihi anlamına gelmemektedir.

Toprak Analiz Laboratuarımızda Yapılan Analizler
 1. Suyla Doygunluk(% Saturasyon)              / TS 8333                           

 2. Toplam Tuz / TS 8334    

 3. pH / İşletme içi metot  

 4. Kireç / TS ISO 10693      

 5. Yarayışlı Fosfor (P2O5)  / TS 8340            

 6. Yarayışlı Potasyum (K2O) / TS 8341        

 7. Değişebilir Kalsiyum ve Magnezyum / TS 8341 

 8. Organik Madde               / TS 8336           

 9. Alınabilir Mikro Elementler ( Fe,Zn, Cu, Mn) / TS ISO 14870       

 10. Bünye (Bouyocus Hidrometre) / İşletme İçi Metot        

 11. Değişebilir Amonyum / İşletme İçi Metot

 12. Değişebilir Amonyum+Nitrat / İşletme İçi Metot            

 13. Suda Çözünebilir Bor / İşletme İçi Metot

 14. Ekstrakte Edilebilir Kükürt / İşletme İçi Metot  

 15. Katyon Değişim Kapasitesi / İşletme İçi Metot 

 16. Toprak Ekstraktında Karbonat ve Bikarbonat / İşletme İçi Metot            

 17. Toprak Ekstraktında Klor / İşletme İçi Metot     

 18. Toprak Ekstraktında Sülfat / İşletme İçi Metot 

 19. Suda Çözünebilir Potasyum ve Sodyum / İşletme İçi Metot       

 20. Suda Çözünebilir Kalsiyum / İşletme İçi Metot

 21. Suda Çözünebilir Kalsiyum + Magnezyum / İşletme İçi Metot   

 22. Aktif Kireç / İşletme İçi Metot  

 23. Tarla Kapasitesi ve Solma Noktası / İşletme İçi Metot

 24. Hacim Ağırlığı / İşletme İçi Metot            

 25. Geçirgenlik / İşletme İçi Metot

 26. Özgül Ağırlık ve Porozite Hesabı               / İşletme İçi Metot       

 27. Agregasyon İndeksi / İşletme İçi Metot              

 28. Strüktür Stabilite İndeksi / İşletme İçi Metot