HES SU KUllanım Hakkı.jpg

HES SU KUllanım Hakkı.jpg

Mansap Su hakları.jpg

Mansap Su hakları.jpg

HEs Su hakkı.jpg

HEs Su hakkı.jpg

Mansap.jpg

Mansap.jpg

MANSAP SU KULLANIM HAKKI (SU HAKLARI) RAPORU

 

29274 sayılı resmi gazetede yayınlanan "ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" ile HES projeleri uygulamaya geçirilirken Şirket veya şirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inşa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçlar, menba gelişimi ve mansap su hakları göz önünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre belirtilen format doğrultusunda fizibilite raporunu hazırlar.

İTU-MAP Mansap Su hakları Raporlarının hazırlanmasında UZMAN KADROSU ile hizmet vermektedir.