press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Tarımsal yatırımlarınıza devlet tarafından %50 hibe veriliyor.

Sizde yeni işletme kurmak veya işinizi büyütmek istemez misiniz?

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Her yıl konuları ve tutarı değiştirilmektedir.

2015 için YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ

 • Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar-Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama* 3.000.000 39 İL**

 • Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar-Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.000.000  81 İL

 • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000 39 İL**

 • Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000 39 İL**

 • Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera 1.000.000   81 İL

 • Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler 1.000.000 81 İL

 • Çelik silo 1.000.000 81 İL

 • Soğuk hava deposu 1.000.000 81 İL

 • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 1.000.000 81 İL

 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar Büyükbaş 1.500.000   39 İL**

 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar Küçükbaş   1.000.000 39 İL**

 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar Kanatlı 1.000.000   39 İL**

 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar Kültür balıkçılığı 1.000.000  39 İL**

 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar Kültür mantarcılığı 1.000.000  39 İL**

 

*Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.           

 

**39 İl IPARD Uygulamalarının Dışında Kalan İllerdir. 

 

GEREKLİ BELGELER

 1. Şirket ortaklarının ayrıntılı özgeçmişi

 2. Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge

 3. Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi

 4. Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi

 5. Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı (örneğini dolduracağız). Ayrıca yetkili kişinin ticaret odasından yetkilendirme belgesi

 6. Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri

 7. Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname (Hesaplardan sonra ayni katkı varsa bunun örneğini dolduracağız)

 8. İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi

 9. Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik özelliklerini belirten ayrıntılı fiyat teklifleri

 10. Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).

 11. Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi

 12. Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı

 13. Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi (Kira kontratı veya tahsis / irtifak belgesi en az 7 yıl süreli)(hisseli arazi ise kiracı mutlaka hissedarlardan biri olmalı ve diğer hissedarlardan 7 yıllık muavfakat almalı)

 14. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi

 15. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi

 16. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu

 17. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi

 18. Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi

 19. Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı (örneğini dolduracağız)

 20. Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge

 21. Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge

 22. Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge

 23. Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname (örneğini dolduracağız)

 24. Yeni tesis başvurularında (Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar planını getireceğine dair taahhütname

 25. Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı

 26. Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası

 27. Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası

 28. KKYDP 2013/59 nolu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça programa alınan ve yatırım yeri büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan başvurularda imar planındaki gecikme sebebiyle hibe sözleşmesi imzalanamayan projeler için; imar planındaki gecikme sebeplerine ilişkin olarak büyükşehir belediyesinden alınan yazı